XM Cyber

XM Cyber е лидер в систематичното управление на изложеността на заплахи (Continuous Threat Exposure Management – CTEM). Технологията осигурява иновативни решения за продължителен мониторинг и управление на кибер-заплахи. Платформата предлага уникални възможности за задълбочена, всеобхватна защита във вътрешно-инсталационни и в облачни среди. Компаниите, използващи платформата XM Cyber, могат да се възползват от множество бизнес-предимства. Чрез ефективна борба с усъвършенстваните постоянни заплахи (APT) и непрекъснато анализиране и идентифициране на потенциални заплахи, екипите могат да се защитят срещу сложни атаки, като същевременно намаляват разходите, свързани с притежаването и управлението на сигурността. Платформата осигурява пълна видимост над цялата инфраструктура, интелигентни механизми за анализ и възможности за отчетност, позволявайки оптимално управление на бюджета за сигурност и целенасочени действия от екипите по сигурността.

Попвече информация: https://xmcyber.com/

Описание на технологията

Vulnerability Management

Управление на уязвимостите - Управление на пътищата за атака (Attack Path Management) – решение за управление на пътищата за атака, което позволява непрекъснат мониторинг и анализ на ИТ средата. Платформата събира данни от устройствата под Windows, Linux и macOS, които след това се анализират за уязвимости, грешки в конфигурацията и различни пътища за атака, които биха могли да доведат до потенциално компрометиране на системата. С помощта на усъвършенствани алгоритми се идентифицират пътищата за атака, позволяващи достъп до критични фирмени ресурси. Това прави възможно ИТ екипите да получат пълноценна представа за потенциалните сценарии за атака спрямо инфраструктурата на компанията, бързо да се справят с пропуските в сигурността и лесно да идентифицират онези системи, които изискват незабавна защита. Гъвкавостта и лекотата на персонализиране за отделни инфраструктури, заедно с опростеното управление, са значителни предимства на APM.

Полезни файлове

Authorized trainings

Интересува ли ви? Вижте нашата оферта за обучение.

Абонирайте сe
Видео ръководство

Инсталалиране | Конфигуриране | Употреба

Гледайте