Rubrik

Rubrik предлага революционен подход към защитата на критични информационни ресурси в най-съвременните, високо виртуализирани центрове за данни. Опростява процесите по бекъп, възстановяване, архивиране и DR, предоставяйки единна платформа с централизирано управление.

Решенията предлагани от Rubrik могат да бъдат внедрени в центъра за данни под формата на предварително инсталирани физически устройства, като софтуерно дефинирано решение в периферията, и като инстанция в облака.

Производителят предоставя напълно интегрирани инструменти за управление на данни, които комбинират всички компоненти на система за резервиране на данни (софтуер, сървъри, прокси сървъри, съхранение, дедупликация и др.) в рамките на едно устройство, което значително опростява процесите на внедряване, конфигуриране и управление.

За повече информация:

https://www.rubrik.com/

Описание на технологията

Backup & Storage

Backup - модулната архитектура (3 или 4 независими сървъра във всяко устройство) и тройната репликация на данни, осигурява решение, което е не само лесно за използване, но преди всичко е устойчиво на повреди и линейно мащабируемо. Иновативният подход към процеса на възстановяване на данни в случай на повреда или за целите на тестване (Live Mount/Незабавно възстановяване) ви позволява незабавно да стартирате виртуални машини директно на устройството, което става виртуално хранилище, свързано с виртуалната среда и ви дава незабавен достъп до машината чрез API. Rubrik е решение, което позволява пълно интегриране на физическия DC с облачните ресурси (Cloud Data Management), което улеснява архивирането в облака, конвертирането на вече архивирани копия във виртуални инстанции в облака (Amazon/Azure) и защита на данни в облачна инфраструктура.

Полезни файлове

Authorized trainings

Интересува ли ви? Вижте нашата оферта за обучение.

Абонирайте сe
Видео ръководство

Инсталалиране | Конфигуриране | Употреба

Гледайте