Imperva

Водещ производител на решения за защита на данни и приложения, които съдържат критична за бизнеса информация локално или в облака. Веднъж разгърнати, техните решения проактивно идентифицират, оженяват и елиминират текущи и нововъзникващи заплахи, като защитават приложенията в облака, уебсайтове, критични бази данни, файлове, хранилища за големи данни от хакери и вътрешни заплахи.

Мисията на Imperva е проста: Защитете пулса на вашия бизнес.

Разглеждането на сложните заплахи за киберсигурност днес изисква пълна видимост. Свеждайки големите обеми от инциденти в синтезирана информация за най-рисковите такива, така че можете да действате по-ефективно.

 За повече информация:

https://www.imperva.com/

Описание на технологията

Anti-DDoS

Imperva Incapsula - решение, което противодейства дори на най-сложните DDoS атаки. Решението може да се приложи само за няколко минути. Изпълнението не изисква инсталиране на каквото и да е допълнително оборудване, тъй като Anti DDoS инфраструктурата се намира в множество центрове за данни на производителя. Конфигурацията се състои в правилното пренасочване на DNS записи. Решението Imperva Incapsula позволява значително да се намали вероятността от DDoS атака на ниво мрежа, протокол и приложения.

Database Security

Imperva Database Firewall (DBFW) - намалява риска от нарушаване на сигурността на поверителните данни на организацията, като се вземат предвид всички възможни източници на заплаха: • Недобросъвестни служители: DBFW следи, контролира и отчита точно нивото на разрешения достъп на потребителите до бази данни. • Недобросъвестни администратори: DBFW точно управлява достъпа и правата на привилегированите потребители. • Киберпрестъпници: DBFW блокира атаките към базата данни и опитите за манипулиране на данните.

UEBA

Imperva CounterBreach - анализ на достъпа и активността на потребителите до бази данни, файлови сървъри и приложения в облака за откриване на аномалия и изтичане на данни. Позволява блокиране на изтичане на данни. Анализът се извършва чрез интеграция с Imperva SecureSphere и Skyfence.

Web Application Firewall

Web Application Firewall (WAF) - се адаптира към структурата и параметрите на защитеното уеб приложение и позволява да се въвеждат в приложението само разрешен вид входни данни. По този начин WAF е в състояние да: • Защити уеб приложенията срещу специфични атаки като SQL-инжектиране и Cross-Site Scripting, които не се откриват от други механизми за сигурност (IPS и др.). • Предотвратява хакването на уеб приложението и поставянето на злонамерен код вътре в него, което атакува потребителите на приложението (Watering Hole). • Ефективно защитава уеб приложението от DoS атаки на ниво приложения (например натоварване с HTTP GET и HTTP POST заявки). Повечето нови бизнес услуги се предоставят на клиентите онлайн. Използването на WAF означава свобода за развитие на бизнеса за организацията, сигурно стартиране на нови ИТ услуги в отговор на новите нужди на клиентите, по-голяма конкурентоспособност, без притеснения за загуба на добрия имидж на организацията и доверие на клиента в случай на хакване на уебсайта на компанията.

Полезни файлове

Authorized trainings

Интересува ли ви? Вижте нашата оферта за обучение.

Абонирайте сe
Видео ръководство

Инсталалиране | Конфигуриране | Употреба

Гледайте