Tufin

Tufin е водещ доставчик на решения за управление на жизнения цикъл на сигурността, които позволяват на компаниите да управляват икономически ефективно своята политика за сигурност на мрежата, да спазват регулаторните стандарти и да минимизират рисковете.

Осигуряването на мрежова сигурност за днешното предприятие е непрекъснат процес на прилагане на корпоративната политика, регистрирането на заявки за ежедневна промяна и демонстриране на съответствие със стандартите. За повечето организации това се превърна в сложна дейност, изискваща много ресурси, включваща десетки компоненти, често разположени в отдалечени сайтове и поддържани от различни екипи. В същото време регулаторните агенции налагат все по-строги стандарти за прозрачност и отчетност. За успешно постигане на съответствие на ежедневните дейности с целите на сигурност, компаниите се нуждаят от пълна видимост в политиката за сигурност в цялата организация - както и от необходимите инструменти за автоматизиране и управление на жизнения цикъл на сигурността ефективно. Tufin предлага цялостно решение за служителите по сигурността, което им позволява да прилагат, управляват и проверяват политиките за сигурност по-бързо, по-лесно и по-точно от всякога. Още от първия одит за сигурност Tufin драстично намалява разходите за работа със защитната стена. Повечето клиенти отчитат възвръщаемост на първоначалната си инвестиция в рамките на 6 месеца след покупката.

Tufin - основана 2005 г., с над 400 служители и с двойно седалище в Бостън и Тел Авив, има над 2000 корпоративни клиенти.

За повече информация:

https://www.tufin.com/

Описание на технологията

Network Security Policy Management

TUFIN ORCHESTRATION SUITE - е платформа, която подобрява и оптимизира процеса на управление на политиките за сигурност в цялата организация. Тя дава възможност за одит и анализ на конфигурираните правила на политиките по отношение на техния синтаксис, използване и коректност. Tufin също така ви позволява да приложите процедурата за извършване на промени в правилата на политиката за сигурност с помощта на съветник, който е част от платформата. Решението автоматично проектира нови правила, извършва анализ на риска и тяхното окончателно изпълнение. Системата се интегрира много добре с водещи доставчици на системи за сигурност, като: Check Point, Palo Alto Networks, Cisco, Juniper Networks, Fortinet и много други. Tufin Orchestration Suite се състои от три инструмента: Secure Track - мениджър на политиките за сигурност, който позволява автоматично събиране на конфигурации на защитните стени и техния задълбочен анализ в зависимост например от нивото на риска или спазването на стандартите (PCI DSS, SOX). SecureChane - инструмент на работния процес, който го автоматизира при искане на промени, дава обосновка на бизнеса, проверка и одобрение на риска; той може да бъде интегриран с външни Help / Service Desk системи. Secure App - мениджър на връзки с приложения, който позволява точно и удобно описание на мрежовите връзки, изисквани от приложенията и бързото им внедряване.

Полезни файлове

Authorized trainings

Интересува ли ви? Вижте нашата оферта за обучение.

Абонирайте сe
Видео ръководство

Инсталалиране | Конфигуриране | Употреба

Гледайте