CyberArk

CyberArk е глобален лидер в защита от целенасочени кибер заплахи. Подсигурявайки привилегирования достъп защитава най-ценните активи на компаниите – информационни активи, инфраструктура, приложения, DevOps. Доставя най-пълното решение в бранша за намаляване на риска, произтичащ от привилегировани акаунти. Благодарение на 20 годишния си фокус и опит в защита на привилегирования достъп, CyberArk предоставя целеви решения за сигурност помагащи на клиентите да спрат да реагират на извършените кибератаки, а да ги изпреварят и предотвратят развитието им преди да се извършат непоправими щети за бизнеса.

С офиси и оторизирани партньори по целия свят, CyberArk е основен партньор за сигурност на повече от 4600 световни фирми. Има офиси в САЩ, Израел, Англия, Сингапур, Австралия, Франция, Германия, Италия, Япония, Холандия, Испания и Турция.

За повече информация:

https://www.cyberark.com/

Описание на технологията

Privileged Account Security

CYBERARK PAS - позволява цялостна защита на привилегированите акаунти. Позволява създаването на последователна политика за сигурност на потребителите, както и на машини и приложения. Паролите и ключовете се съхраняват в криптиран и напълно одитиран трезор, който защитава организацията срещу множество атаки, състоящи се в неоторизирано придобиване на привилегировани потребителски идентификационни данни. Тя позволява налагане на ограничения на привилегиите, записване и изолиране на привилегированите сесии. Решението на CyberArk може да се използва и за налагане на ограничения върху правата на потребителя, за наблюдение и запис на привилегировани сесии, както и анализиране на поведението на привилегирован акаунт и др.

UEBA

CYBERARK PTA - следи дейностите на привилегированите потребители. Той използва алгоритми за профилиране в реално време, за да разпознава поведението на потребителите които са различни от обичайната дейност и генерира на уведомления. Той може да открива атаки по протокола за автентикация Kerberos, като например Golden Ticket. Той е в състояние постоянно да оценява рисковете, свързани с използването на привилегировани акаунти и други инциденти, свързани със сигурността.

Полезни файлове

Authorized trainings

Интересува ли ви? Вижте нашата оферта за обучение.

Абонирайте сe
Видео ръководство

Инсталалиране | Конфигуриране | Употреба

Гледайте