Juniper Networks

Juniper Networks е компания, основана на обикновена, но невероятно мощна визия за бъдещето на ИТ мрежата: “Connect everything. Empower everyone”. Тя е лидер в предлагането на най-модерните технологични решения за мрежи и информационна сигурност. В нейното портфолио са включени комутатори, маршрутизатори, софтуер за мрежово управление, оборудване за мрежова сигурност и решения за софтуерно дефинирани мрежи.

Juniper Networks е посветен на откриването на нови идеи и иновации, които да обслужват експоненциалните изисквания на мрежовия свят. Juniper Networks разбира проблемите, с които се сблъсква съвременният бизнес - сигурността на контрола за достъп до корпоративната мрежа, специфичните мрежови предизвикателства в главните офиси, клоновете и центровете за данни и проектират надеждни решения за справяне с тях.

За повече информация:

https://www.juniper.net/us/en/

Описание на технологията

Anti-malware Sandbox

Anti-malware Sandbox - SkyATP и JATP са Sandbox решения, разработени от Juniper Networks. SkyATP е облачно решение, което значително подобрява нивото на сигурност на защитните стени (SRX), предлагани от Juniper. SRX устройствата могат да изпращат подозрителен файл до SkyATP в облака за проверка. SkyATP анализира файла с помощта на различни AV системи, сканира го за botnet комуникация и го тества в Sandbox среда. JATP е локално решение за потребители, които имат изисквания за усъвършенствана Sandbox среда. JATP използва механизми за машинно обучение, има по-широк спектър от функции и анализира повече видове файлове в сравнение със SkyATP. Тя би могла да се интегрира чрез приложение с пощата на Google и Office 365, така че да може да препрати избран имейл към състояние на карантина.

Firewall

SRX Series - устройствата от семейството на SRX са решения за защитна стена от следващо поколение (NGFW). Цялостната защита на мрежата е внедрена в Layers 2 - 7 ISO / OSI, използвайки механизми като антивирус, анти-спам, категоризация и филтриране на URL адреси, разпознаване и защита на приложения (AppSecurity), както и добре известния механизъм за откриване на проникване от IDP устройства. SRX продуктите са предназначени за защита на малки компании и техните клонове (серия SRX Branch), но също така работят и в най-големите центрове за данни. SRX устройствата се характеризират с уникална производителност в този сегмент от решения и разнообразие от функции, свързани с маршрутизация и поддръжка на MPLS. В много инсталации SRX устройствата изпълняват ролята на високоефективни маршрутизатори за корпоративен сектор (устройството може да бъде конфигурирано в пакетен режим), като позволяват поддръжка за много видове WAN интерфейси. Juniper препоръчва и използването на SRX под формата на виртуална машина за защита на виртуална среда. SRX устройства са част от цялостно решение за сигурност, наречено SDSN (Secure Defined Software Networking). Защитните стени SRX, заедно с централизираното управление на сигурността и системите за събиране на логове (Junos Space Security Director & Log Collector), позволяват откриване на заплахи в мрежата (също и чрез анализ на файлове в системата Sandbox) и в случай на откриване на заплаха, те блокират заразения компютър на мрежово ниво (на ниво комутационен интерфейс на мрежата). Решението може да работи в хибридна среда с комутатори от други производители.

Network routers

ACX Series - тази серия маршрутизатори (universal access and aggregation routers) са създадени и оптимизирани за работа в по-тежки условия и за използване в MPLS мрежи. Те се отличават с висока плътност на интерфейса и поддържат разширени MPLS услуги (L2VPN, IP VPN, VPLS). IEEE 1588 Time Precision Protocol позволява използването на ACX рутери в мобилни, промишлени и други мрежи, които изискват прецизна времева синхронизация между отделните точки.

MX Series - най-популярната линия Juniper маршрутизатори, предназначена както за бизнес решения, така и за операторски мрежи. Решенията работят на базата на 3D Trio чипсет, създаден от Juniper. Маршрутизаторите имат отлична производителност (налични са 100GbE интерфейси), разширени маршрутизиращи функции (включително поддръжка за милиони префикси), MPLS, Quality of Service, както и хардуерно контролирани функции за защита като NAT, CGNAT или IPSec. Платформите са оптимизирани за Ethernet технологията и адаптирани за използване в софтуерно дефинирани мрежи (SDN).

PTX Series - серията е предназначена за операторски мрежи. PTX устройствата са препочетени за изграждане на ядрото на мрежите на най-големите комуникационни оператори в света. Продуктите от серията PTX се отличават с висока оперативна стабилност, надеждност, производителност (24 Tbps на шаси) и висока плътност на 10GbE, 40GbE и 100GbE портове. Подобно на серията MX, PTX маршрутизаторите работят въз основа на чипсет, изграден в лабораториите на Juniper Networks. PTX рутерите също са пригодени за използване в софтуерно дефинирани мрежи (SDN).

Network switches

EX SERIES - комутаторите от серията EX, появили се на пазара през 2008г., придобиват все по-голяма популярност сред клиентите. Решенията, предназначени за корпоративни и кампусни мрежи са признати и от доставчиците на услуги. Комутаторите имат висока производителносt, възможност за виртуализация, MPLS и широк спектър от L3 функции (OSPF, RIP, IS-IS, BGP). Уникалните решения VC, VCF и Fusion позволяват съвместната работа на различни модели суичове и обединяването им в едно логическо устройство, осигуряващо интерфейси от 1, 2,5, 5, 10, 40 и 100Gb.

QFX SERIES - QFX серията е първоначално проектирана за работа в центрове за данни. QFX комутаторите се характеризират с много висока производителност, висока плътност на 10/40/100GbE портове и кратко време за прехвърляне на пакети. Когато се изгражда мрежа в центъра за данни, си заслужава използването на технологията Virtual Chassis Fabric или Fusion. VC Fabric, работещ на базата на Spine & Leaf архитектура, позволява работа на 20 комутатора, обединени в едно логическо устройство. Това дава възможност за балансирано на натоварване на системата. Junos Fusion позволява обединяване на 64 суича в едно логическо устройство. С комутаторите от QFX серията може да бъде изградена модерна мрежа според концепцията SDN (Software Defined Networking), благодарение на интеграцията на VMWare NSX и Juniper Contrail.

SIEM

SIEM - Juniper Secure Analytics е SIEM система за управление на сигурността, която изпълнява следните функции: поддържане на централна база данни, съдържаща информация за събития, важни от гледна точка на ИТ сигурността; търсене в тази база данни и създаване на отчети; наблюдение и корелация на събитията, регистрирани от операционни системи, приложения, бази данни, мрежови и защитни устройства; мониторинг на състоянието и откриване на неизправности в мрежовата среда.

Virtual Security

Virtual Security - Juniper Networks поставя голям акцент върху разработката на виртуални решения. Предложението на производителя включва виртуализирани решения, които могат да бъдат инсталирани на VMWare и KVM платформи - виртуални защитни стени от ново поколение (vSRX), SP рутери (vMX), както и решения за управление на сигурността Junos Space SD и Log Collector. Junos Space Security Director осигурява управление на политиките за сигурност чрез интуитивен, централизиран интерфейс. Log Director е приложение на платформата за управление и част от инсталацията на Security Director. Използва се за събиране и записване на данни за устройства от сериите SRX и vSRX в регистрационен дневник. JATP Sandbox също може да се стартира в средата на VMWare, с което допълва цялото портфолио за сигурност във виртуална среда.

WLAN

MIST AP - повечето от точките за достъп (АР) използват допълнителен предавател, чрез който насочват информацията към изкуствен интелект, базиран в облака, позволявайки видимост на цялата мрежа и откриването на потенциални проблеми. Портфолиото на доставчика включва 802.11ac (WIFI5) и 802.11ax (WIFI6) устройства, с  вградени и външни антени, както за вътрешна, така и за външна употреба. Портфолиото включва също и устройства с вградени vBLE и IoT предаватели.

MIST CLOUD - общодостъпна облачна платформа, базирана на архитектура за микросървиси, осигуряваща предсказуемост, надеждност и измеримост на безжичните мрежи. Времеемките  ръчни операции, изпълнявани от администратор, могат да бъдат заменени от проактивна автоматизирана и управлявана от изкуствен интелект система, която сама решава възникналите проблеми, спестявайки значителен времеви и човешки ресурс. Mist също така свързва WI-FI мрежи от корпоративен клас с Bluetooth LE и IoT, така че организациите могат да добавят услуги, към своите безжични мрежи, като известия съобразени с местоположението или локализация на устройства. Благодарение на патентованата виртуална BLE технология (vBLE), не са необходими допълнителни маяци или настройки.

Полезни файлове

Authorized trainings

Интересува ли ви? Вижте нашата оферта за обучение.

Абонирайте сe
Видео ръководство

Инсталалиране | Конфигуриране | Употреба

Гледайте