Активни предложения за работа

Активни предложения за работа
Системен инженер

Очакваме да сте със задълбочени технически познания, способни да убеждавате и оказвате влияние; с умения ефективно да обяснявате технологиите и продуктите на различни аудитории, включително C-Level Executives и опитен технически персонал. Ще бъдете неразделна част от търговския процес, предоставяйки технологична опора на екипа ни и на нашите партньори.