Активни предложения за работа

Активни предложения за работа
Продуктов мениджър

Позицията е за силно мотивирани, самостоятелни и отговорни личности, които умеят да постигат зададените цели. Доброто познаване на организационните структури на компаниите в сектора ще бъдат от полза за ефективно изпълнение на задълженията.  Целите са ефективното позициониране на решенията, предлагани от компанията, в областта на  мрежова и информационна сигурност, мониторинг и управление. Ролята е обвързана с постигането на годишни търговски цели за обем на продажбите и е неразделна част от търговския процес на компанията.

Системен инженер

Очакваме да сте със задълбочени технически познания, способни да убеждавате и оказвате влияние; с умения ефективно да обяснявате технологиите и продуктите на различни аудитории, включително C-Level Executives и опитен технически персонал. Ще бъдете неразделна част от търговския процес, предоставяйки технологична опора на екипа ни и на нашите партньори.

IT Security Architect

За позицията се очаква да притежавате задълбочени технически познания и умения ефективно да обяснявате технологиите и продуктите на различни аудитории, включително C-Level Executives и опитен технически персонал. Ще бъдете неразделна част от търговския процес, предоставяйки технологична опора на екипа ни и на нашите партньори.