Entrust

Entrust, до скоро nChipher, е компания, лидер на пазара за хардуерни модули за обща цел, предоставяща доверие, цялостност и контрол на критичната за бизнеса информация и приложения. Криптографските решения осигуряват нови технологии - облак, IoT, блокчейн, дигитални плащания - и помагат да се изпълнят новите изисквания за съответствие.

Днешната бърза дигитална среда позволява на предприятията да работят по-ефективно, да спечелят конкурентно предимство и да обслужват клиентите по-добре от всякога. Също така умножава рисковете за сигурността.

Присъединяването на nCipher към семейството Entrust Datacard допълнително разшири способността му да предоставя на клиентите решения, отговарящи на тяхното търсене за висока сигурност, както и адресиране на повишеното търсене на сигурност на данните, произтичащо от регулации като Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) и наредбата за електронната идентификация, удостоверяване и доверителни услуги (eIDAS).

За повече информация:

https://www.entrust.com/

Описание на технологията

HSM

HARDWARE SECURITY MODULE - предоставя nShield HSM хардуерни защитни модули под формата на PCI-E карти, мрежови устройства и устройства, свързани чрез USB. HSM модулите позволяват сигурни операции за криптиране и защита на ключовете и приложенията, които са критични за сигурността на организацията. Те са лесни за интегриране със съществуващи системи. Освен това те са гъвкави и мащабируеми, така че могат да отговорят на променящите се изисквания за криптиране и съответствие. nCipher предлага също решения за разработчици на софтуер и интегратори, позволяващи интеграция с HSM модула.

Полезни файлове

Authorized trainings

Интересува ли ви? Вижте нашата оферта за обучение.

Абонирайте сe
Видео ръководство

Инсталалиране | Конфигуриране | Употреба

Гледайте