История на компанията

CLICO е полска компания, основана 1991 г., която работи в сектора на новите технологии на пазарите в България, Полша и други държави от Централна и Източна Европа. CLICO е най-големият специализиран дистрибутор, предлагащ продукти на водещите производители от областта на сигурността, мрежите и управлението, като осигурява най-високо качество на продажбите и техническата поддръжка.

Техническите, търговските и маркетинговите подразделения на CLICO работят заедно, в ефективно сътрудничество, за да осигурят възможно най-доброто познаване на пазара и да посрещат неговите актуални нужди и очаквания.

Предпродажбената консултация, следпродажбена техническа поддръжка и обученията са основни услуги, които CLICO предлага като дистрибутор с добавена стойност. Партньори, които нямат необходимите знания за конкретни продукти и технологии, могат да разчитат на помощ от над 25 технически експерти на CLICO за успешното разработване и изпълнение на проекти. CLICO предоставя на партньорите си възможност за PoC (Proof of Concept), което ще им помогне да защитят предложеното решение пред техните клиенти. CLICO спомага за повишаване компетентността на партньорите, споделяйки знания и най-добри практики на периодични семинари и конференции. CLICO разполага с оторизиран учебен център, където се провеждат технически обучения и сертификационни курсове. CLICO създаде собствени лаборатории, което позволява на партньорите и клиентите да тестват различни иновативни решения в реална среда и да провеждат опити без инвестиции в собствената си техническа инфраструктура.

Стабилният растеж и развитие на CLICO е резултат от последователна политика на управление, основана на три ключови стълба: трансфер на знания, подкрепа за продажби и придобиване на таланти.

CLICO присъства активно на българския пазар от 1996 г. На 28.04.2016 г. е регистрирано дружеството "КЛИКО Бългерия" ЕООД. Българският офис на CLICO е компанията с най-голям ръст за 2017г. в класацията ИТ Топ 100 и в челните позиции за най-динамична и най-ефективна ИТ фирма.