Niagara Networks

Niagara Networks е компания, специализирана в решения за мрежова видимост и сигурност. Тя предлага всички необходими градивни елементи за изграждането и функционирането на усъвършенствана система за видимост над мрежата за всички скорости на пренос на данни до 100 Gb, включително усъвършенствани брокери на пакети, байпасни превключватели, мрежови TAP и софтуер за управление и оркестрация, който действа като единно табло за по-лесно конфигуриране и внедряване на инфраструктурна видимост.

Niagara Networks предлага:
• усъвършенствани пакетни брокери (NPB),
• байпасни превключватели, позволяващи съвместна работа с вече вградени решения за сигурност (NGFW, IPS/IDS, DDOS),
• пасивни, активни и виртуални мрежови TAP, осигуряващи достъп до данни,
• софтуер за управление и оркестрация, който действа като унифицирано табло за управление за по-лесно конфигуриране и внедряване на инфраструктура за видимост.

Повече информация: https://www.niagaranetworks.com/

Описание на технологията

Network Packet Broker

Network Packet Broker - Мрежовият пакетен брокер на Niagara е решение, което осигурява достъп до копия на мрежовите данни за екипите по мрежовите операции и дейностите по грижа за сигурността, което позволява откриване, анализ и отговор на заплахи в реално време.

Open Visibility Platform - позволява гъвкаво разгръщане на мерки за сигурност на ниво оператор, за да осигури цялостна видимост над мрежата. Софтуерът, поддържан директно в мрежовите пакетни брокери, ви позволява да прилагате разширени функционалности като дедупликация, генериране на Netflow/IPFIX, TLS декриптиране и други.

Мрежов TAP - това е специално хардуерно устройство, което позволява достъп до копие на данните, протичащи в мрежата. Предлагат се както пасивни, така и активни TAP заедно с широка гама от поддържани конектори и типове влакна. Налични са и виртуални/облачни TAP.

Мрежовите байпасни превключватели на Niagara - са превключватели, позволяващи интеграция с вече вградените решения за сигурност (такива като NGFW, IPS/IDS, DDOS), осигурявайки прозрачна защита срещу заплахи, без да компрометират надеждността на мрежите и критичните услуги. Решението значително повишава оперативната ефективност и наличието на усъвършенствани вградени инструменти за киберсигурност.

Мрежовият контролер за видимост на Niagara - е инструмент за централно управление на SDN мрежата и видимостта над мрежата в организацията. Софтуерът може да се поддържа локално или в облака, което позволява дистанционно управление, внедряване и управление на всички елементи на системата за видимост (NPB, байпасни превключватели, TAP).

Полезни файлове

Authorized trainings

Интересува ли ви? Вижте нашата оферта за обучение.

Абонирайте сe
Видео ръководство

Инсталалиране | Конфигуриране | Употреба

Гледайте