Forcepoint

Предлага решения за информационна сигурност насочени към човека, с разбиране, оценка и адаптиране към неговото поведение. Разполага с централно управление на различни продукти за сигурност включващи предотвратяване загубата на данни (DLP), уеб и имейл защита, благодарение на което организациите могат да движат бизнеса си напред, като внедряват без рискове трансформиращите технологии като облак, мобилност, интернет на нещата (IoT) и дтуги. С решенията на Forcepoint се постига съответствие с нормативните изисквания на Регламента за защита на личните данни (GDPR).

Решенията на Forcepoint защитават данните и самоличността на хиляди корпоративни и държавни клиенти в повече от 20 000 предпиятия в над 150 страни. С над 2500 служители и 20-годишен опит компанията дава възможност за по-добро вземане на решения и по-ефективна сигурност.

За повече информация:

https://www.forcepoint.com/

Описание на технологията

Anti-malware Sandbox

Forcepoint Advanced Malware Detection - е решение за sandboxing , осигуряващо симулирана среда за работа и анализ на зловреден софтуер. Работи като модул, интегриран с решения на Forcepoint CASB, NGFW, Web и Email Security. Клиентите могат лесно да активират услугата в облака, за да се възползват от висока резервираност, мащабируемост и по-ниските разходи за поддръжка и внедряване, като има възможност за внедряване на AMD на място при клиента. Forcepoint предлага уникална среда за проверка и изолация на зловреден софтуер, симулира целия компютър на потребителя, включително процесора, паметта и всички периферни устройства. Проверява в дълбочина съдържанието и взаимодействието на злонамерен софтуер, като наблюдава всички дейности, които злонамерения софтуер може да извърши в тази цялостна среда, дори ако тези дейности са делегирани на операционната система или други програми. В допълнение, този инструмент идентифицира потенциално злонамерен „спящ код“, който все още не се изпълнява от зловреден софтуер.

Cloud Security

Forcepoint Cloud Access Security Broker (CASB) - е решение, което реагира на бързото увеличаване на популярността и преминаване към облачни услуги, както и на инициативите Cloud First и BYOD (Bring Your Own Device). Това създава нови уязвими места в областта на сигурността. Forcepoint CASB, който е важен компонент от стратегията за сигурност на Forcepoint, помага за справяне с тези уязвимости. CASB предоставя вникване и контрол върху начина, по който служителите използват облачни приложения, което дава възможност на компаниите да разберат темпото на работа и потока на данните в организацията. Forcepoint CASB не само открива и оценява риска, свързан с използването на неоторизирани облачни приложения, но също така контролира как разрешените приложения като Office 365, Google Suite, Salesforce, Box или Dropbox се използват от служителите, което помага да се защитят данните на организацията и интелектуална собственост.

DLP

Forcepoint DLP - дава възможност на организациите да защитават чувствителни данни и интелектуална собственост и да постигнат съответствие с регулации като GDPR. Защитата се осигурява чрез идентифициране, наблюдение и прилагане на политики за данни в транзит, по време на употреба, както и съхранени; на мрежово ниво и на потребителските работни станции. По този начин данните се защитават по всяко време и навсякъде, също и извън мрежата на организацията. Системата прецизно идентифицира защитените данни с помощта на вградени класификатори за популярни типове данни като PESEL, NIP, REGON или номера на банкови сметки и кредитни карти и може да научи конкретни данни, като използва цифрови пръстови отпечатъци и механизми за машинно обучение. В допълнение към съдържанието, DLP системата взема предвид и контекста на данните. С тези функции организациите могат да защитят данни, да осигурят важни бизнес процеси и да намалят броя на фалшивите сигнали, генерирани от системата. Освен това работата на администраторите се подпомага от механизма за оценяване на риска от инцидентите, който им позволява да се справят първо с най-важните инциденти. Системата предлага и сложни функции за защита на данните като анализ на текст в предавани графични файлове - OCR за данни при транзит и откриване на разпространени във времето инциденти, напр. изтичане на запис по запис от базата данни - Drip DLP.

Email Gateway

Forcepoint Email Security - гарантира сигурността на електронната поща, което е едно от най-важните средства за комуникация на всяка организация в света. Това решение не само разпознава и спира спама, като по този начин предпазва входящите пощенски кутии от наводнения с нежелани имейли, но също така идентифицира и защитава от напреднали, многоетапни заплахи, които използват електронната поща за проникване в ИТ средите на организациите. С използването на sandbox, Email Security спира заплахи, които не са открити от стандартните механизми за сигурност. Тя осигурява защита на данните чрез налагане на DLP политики директно в електронна поща. Позволява безопасно приемане на облачни решения като Microsoft Office 365. Служителите са защитени от функции като „фишинг“ и обръщане на URL адреси. Сигурността по имейл се предлага като локално, облачно или хибридно решение. Компонентите, разположени локално, се предлагат под формата на физически и виртуални уреди. Основните функционалности могат да бъдат разширени с помощта на модули. Всичко това го прави решението гъвкаво, което може да бъде приложено по начин и форма, очаквани от организациите и според техните нужди.

Firewall

Forcepoint NGFW - е мрежова защитна стена от ново поколение, предназначена за разпределени среди, където оптимизирането на времето, необходимо за администриране, диагностициране на проблеми и реагиране на инциденти е основен приоритет. Уникалните функции като йерархии на политиката, непрекъснато валидиране на конфигурацията на системата и визуализациите минимизират времето за идентифициране и премахване на проблеми. Интуитивен интерфейс прави лесно управлението дори на стотици географски разпръснати устройства и напълно елиминира риска от критична грешка в конфигурацията. Forcepoint NGFW предлага и уникален IPS, проектиран да открива и блокира сигурността, заобикаляйки опитите.

UEBA

Forcepoint UEBA - защитава чувствителните данни чрез анализ на поведението на потребителите, открива компрометирани акаунти и налага непрекъснато подобряване на вътрешната култура на сигурност в организацията. Традиционните инструменти не предоставят пълна информация и контекст за вътрешните заплахи. Това е сериозна пропаст, особено важна при новите регулации и нарушенията на сигурността, които се разкриват по целия свят. Forcepoint UEBA интегрира структурирани и неструктурирани данни, за да предостави пълна представа за дейностите, моделите и тенденциите в поведението на потребителите в дългосрочен план, идентифицирайки заплахи в организацията.

Web Gateway

Forcepoint Web Security - осигурява постоянна защита срещу напреднали уеб заплахи, както за стационарни, така и за мобилни служители. Основната функционалност на филтрирането на потребителския трафик в съответствие с дефинираната от администратора политика, която блокира достъпа до неподходящо съдържание, допълва сканирането на съдържание за заплахи и сложни атаки. Решението дава възможност за проверка и управление на криптирани HTTPS връзки и използва sandbox за идентифициране на заплахи, които не са открити от стандартните механизми за защита. Друга много важна функция е защитата на данните от вграден DLP модул, който работи директно като част от Web Security, без да е необходимо да предоставя съдържание за анализ от DLP системата, което често се случва в решенията на конкуренцията. Функциите за вграждане в CASB (Cloud Access Security Broker) осигуряват на организацията видимост и контрол върху използването на облачните приложения от служителите. Уеб Сигурността се предлага като локално, облачно или хибридно решение. Компонентите, разположени в локално, се предлагат под формата на софтуер, както и физически и виртуални устройства. Основните функционалности могат да бъдат разширени с помощта на модули. Всичко това го прави гъвкаво решение, което може да бъде приложено по начин и форма, очаквани от организациите и според техните нужди.

Полезни файлове

Authorized trainings

Интересува ли ви? Вижте нашата оферта за обучение.

Абонирайте сe
Видео ръководство

Инсталалиране | Конфигуриране | Употреба

Гледайте