Ucopia Communications

Ucopia разработва решения за безжични компютърни мрежи за достъп до интернет и интранет приложения. Компанията предлага смарт карти в безжични LAN мрежи за сигурна и безпроблемна мобилност на бизнес клиентите, както и решения за Wi-Fi Guest Access Management и Wi-Fi маркетинг.

Продуктите са предназначени за институции, които искат да осигурят сигурен достъп до Интернет с едновременната възможност за конфигуриране на продължителността и вида на услугата, както и съхраняване на информация за потребителската дейност в съответствие с Директива 2006/24 / ЕО на ЕС и приложимото законодателство. Системите на Ucopia позволяват автоматично да се таксува за използване на мрежата (например чрез PayPal) и обслужване на гости на хотели, използвайки интерфейса с PMS (система за управление на собствеността). Решенията се доставят под формата на специализирани мрежови устройства с различни параметри, както и под формата на виртуална машина, която да бъде инсталирана в VMware среда.

Решението е разширено с функционалности като Wi-Fi анализи и Wi-Fi маркетинг.

Основана през 2002 г., UCOPIA е установен лидер на европейския пазар за достъп на гости с над 12 000 решения, внедрени в целия свят.

За повече информация:

https://ucopia.com/en/

Описание на технологията

WLAN

Ucopia PROXIMITY MARKETING - Wi-Fi анализи: събиране и анализ на социални и демографски данни; потребителска сегментация и тенденции на ползване във вашата мрежа; експорт на маркетингови данни. Wi-Fi маркетинг: нов директен комуникационен канал с Wi-Fi клиенти; персонализирани съобщения, изпращани до потребителите чрез уеб страница.

Ucopia WI-UP - решение, базирано в облака на производителя, което можете да конфигурирате в портала за гости за по-малко от 5 минути. Възможността за използване на повече от 50 шаблона на оформлението на портала и влизане чрез социални мрежи. Предназначен да поддържа 30 едновременни потребители на местоположение.

Ucopia WIFI-CONNECTIVITY - е богато на функции решение, отговарящо на нуждите на компаниите, които искат да осигурят достъп на гостите си. Възможността за влизане чрез социални мрежи, напр. Open ID Connect, вградена потребителска база данни, както и поддръжка за автоматична регистрация на потребители и онлайн плащания. Това решение има и специален интерфейс за управление на достъпа и потребителските акаунти, без да има пълни администраторски права за системата. Предлага се в две версии: Express (до 250 едновременни потребители) и Advanced (до 20 000 едновременни потребители).

Полезни файлове

Authorized trainings

Интересува ли ви? Вижте нашата оферта за обучение.

Абонирайте сe
Видео ръководство

Инсталалиране | Конфигуриране | Употреба

Гледайте