eSecure SecureVisio

SecureVisio е модерно решение за IT GRC (Governance, Risk management, Compliance), предназначено за всяка организация и позволяващо да се автоматизират много сложни и отнемащи време процеси за управление на ИТ сигурността.

Фирмата е софтуерен разработчик с дългогодишен опит както на полския, така и на други пазари. Благодарение на специализирания набор от инструменти SecureVisio позволява на организациите да имат цялостен поглед на влиянието на бизнеса оттехническата сигурност, и е перфектно решение за поддръжка на процесите в Центровете за оперативна сигурност (SOC).

 За повече информация:

https://esecure.pl/

Описание на технологията

SIEM

SIEM - eSecure SecureVisio предлага нова генерация SIEM с динамично генерирани правила за корелация, базирани на електронна документация за ИТ сигурност и документация на GDPR. Сигналите за открити инциденти в сигурността, генерирани от SIEM, включват бизнес контекст и приоритет (например рискът от изтичане на лични данни, рискът от блокиране на критични бизнес процеси).

SOAR/SOC

SOAR/SOC - eSecure SecureVisio предлага пълна функционалност за оркестрация, автоматизация и реагиране с цел защита на сигурността (SOAR). Решението е проектирано да се използва във всяка организация и като SOC платформа. Тя ви позволява да автоматизирате сложни и отнемащи време процеси за управление на ИТ сигурността, включително едни от най-трудните задачи за анализ на въздействието на инциденти, свързани със сигурността, върху реалните бизнес процеси и произтичащите от това рискове. Главната характеристика на SecureVisio са инструментите, създадени от нулата, които подпомагат организациите при изпълнението на най-новите изисквания на GDPR по отношение на защитата на личните данни.

Vulnerability Management

Vulnerability Management - eSecure SecureVisio идентифицира уязвимости, базирани на базата данни на CVE и интегрирани скенери за уязвимост на Rapid7 Nexpose и Nessus, които ги обогатяват с бизнес контекста и приоритета (включително риска от изтичане на лични данни и риска от блокиране на критични бизнес процеси). Той също така идентифицира уязвимости в дизайна на мрежовата сигурност и единични точки на неуспех от критично значение за организацията.

Полезни файлове

Authorized trainings

Интересува ли ви? Вижте нашата оферта за обучение.

Абонирайте сe
Видео ръководство

Инсталалиране | Конфигуриране | Употреба

Гледайте