Промени в Борда на директорите на CLICO Group

2022-01-10

Тримата основатели и собственици на компанията Томаш Риш, Януш Ярош и Роман Пиекутовски, които до момента участваха в Управителния съвет на CLICO Group, се оттеглят от управленски функции.

Новият надзорен съвет на дружеството назначи нов Борд на директорите в състав:

∙ Гжегож Роспонд – Председател на борда на директорите / CEO

∙ Агниешка Шивиорек – Финансов директор / CFO

∙ Мариуш Ставовски – Технически директор / CTO

„От моя гледна точка най-високата ценност, в която винаги сме вярвали, във всички сфери на дейността ни, е дългосрочният подход към планиране и изграждане на сътрудничество. Винаги се стремим към по-дълъг времеви хоризонт във всички аспекти на нашия бизнес. Започвайки най-вече от сътрудничеството по остта фирма – човек, служител. Това ръководи основателите на компанията още от самото начало. Когато започнах в компанията през 2005 г., този дългосрочен подход във взаимоотношенията беше много ясно поставен и продължава и до днес. С голяма гордост и радост приех решението на Надзорния съвет да продължа тази стратегия и да укрепя още повече позицията на CLICO в региона.“ – каза Гжегож Роспонд, Главен изпълнителен директор на CLICO Group.

Гжегож Роспонд е завършил AGH University of Science and Technology в Краков със специалност Мениджмънт. Има повече от 16 години опит в ИТ индустрията, в областта на продажбите в глобални партньорски структури в рамките на капиталовата група, оперираща в региона на Полша и Централна и Източна Европа. Започва работа в CLICO през 2005 г., малко след завършване на университета. С последователност и усърдие той се изкачва на следващите нива в професионалната си кариера, започвайки от позицията Мениджър продажби, след това от 2012 г. като Търговски директор и от 2016 г - Управляващ директор на цялата CLICO Group. Той управлява търговските и Бизнес развитие екипите на компанията. Извежда компанията на следващо ниво чрез създаване на нови подразделения на CLICO в Центална и Източна Европа. От януари 2022 г. е назначен за председател на Управителния съвет на CLICO Group, като отговаря за изпълнението на бизнес целите на компанията,  управление на продажбите и бизнес развитието в цялата група CLICO.

Agnieszka Siewiorek е завършила Mениджмънт в AGH University of Science and Technology в Краков със специализация Финанси. Има над 17 години опит в областта на правото, счетоводството и финансите като част от CLICO Group. Започва работа в CLICO през 2004 г. като главен счетоводител. След това става член на Управителния съвет на дъщерните дружества - от 2015 г. в CLICO S.R.L. (Румъния), от 2016 г. в CLICO България ООД, CLICO SEE d.o.o (Adriatics) и CLICO HUNGARY Kft., от 2017 г. в CLICO s.r.o. (Чехия). От 2018 г. е директор на финансово-правен отдел, отговарящ за бюджета на дружеството, функционирането на системите за счетоводство и финансова отчетност в рамките на цялата група. През януари 2022 г. е назначена в Управителния съвет на CLICO Group, където като Главен финансов директор/CFO, ще отговаря за политиката и финансовото състояние на цялата група.

Д-р Мариуш Ставовски има над 20 години опит в управлението на проекти в сферата на информационната сигурност и одит. Притежава CISSP, CEH и CCISO сертификати. Акредитиран инструктор, провеждащ оторизирани семинари (ISC)2, CISSP в Полша. Получва докторска степен по технически науки във Военния технологичен университет във Варшава за работата си в областта на анализа и проектиране на сигурността за мрежови информационни системи. Автор е на множество статии в полски и чуждестранни ИТ издания (включително 7 публикации в ISSA Journal) и 6 книги за ИТ сигурност. Членува в ISSA Polska. Работи в CLICO от 25 години. Като инженер, той участва в първите внедрявания на решения за сигурност в Полша, през следващите години последователно изгражда и отговаря за Техническия отдел на фирмата. От януари 2022 г. е назначен в Управителния съвет на CLICO group като Главен технически директор / CTO. Ще отговаря за бизнес развитието и управлението на техническия отдел на CLICO в Полша и във всички подразделения на компанията в Централна и Източна Европа.