Identity and Access Management

2021-03-19

Thales Identity and Access Management cover image

Целта на голяма част от кибератаките, на които са подложени съвременните организации, е компрометирането на процесите на идентификация на потребителите. Допускането на подобни инциденти води до вреди, отстраняването на които струва много. За тези, които искат да усъвършенстват тези процеси, компанията Thales предлага цялостно решение за управление на идентичност и достъп - IAM (Identity & Access Management).

Участвайте в онлайн семинар, организиран от Thales и CLICO България, за да разберете повече за изграждането на по-сигурни и по-съвършени системи за идентификация, базирани на Zero Trust среда.

Програма:

  • Запознаване с решението;  
  • Strong authentication + Smart Single Sign-On + Access Control Policies;
  • Широка гама от методи на автентикация;
  • Интеграциия.

Лектор: Kostas Charalampopoulos, Senior Sales Engineer at Thales


Дата: 30 March | 14.00 EET

Ще се радваме на Вашето присъствие. За най-активните ще има атрактивни награди.

ЗАПИС ОТ СЕСИЯТА