NGINX App Protect & API Management Hands-On Lab Sessions

2021-07-19

CLICO България и F5 Ви канят на серия технически сесии на тема NGINX App Protect и API Management. Сесиите ще води Любош Клокнер, старши системен инженер във F5 и ще включват практически упражнения в лабораторна среда, което ще даде възможност на всеки участник да надгради уменията си в защитата на приложения в различни среди и управлението на Application Programming Interface (API). 

РЕГИСРТРАЦИЯ

NGINX App Protect, 27 юли 2021 | 9:00 - 12:00

 • Short introduction (Presentation)
 • Deployment of Arcadia App in K8s
 • NAP Deployment in:
  • Docker
  • Linux Host
  • Kubernetes Ingress Controller
 • API Security – Protection of API Using Swagger file in NAP
 • NAP – Bot Protection

 

NGINX – API Management, 29 юли 2021 | 9:00 - 12:00

 • Understanding of modern App (Presentation)
 • Deploy modern API for modern App
 • Deploy API GW Instance
 • Publish API
 • Add Security Controls:
  • Authentication and Authorization
  • Rate Limiting
  • WAF Protection
 • DevPortal
 • Reporting