RUCKUS представя: Какво се оказа - не всички Wi-Fi 6 точки за достъп са еднакви

2023-05-25

Днес много организации се стараят техните Wi-Fi мрежи да поддържат комбинация от стрийминг, VoIP и теглене на данни. Фирмите обмислят надграждане към Wi-Fi 6 точки за достъп, за да подобрят производителността. Маркетинговите послания около Wi-Fi 6 обещават значителна пропускателна способност, измервана в много гигабити – така че изглежда, че всяка точка за достъп с обозначението „Wi-Fi 6“ би трябвало лесно да поддържа различни работни сценарии с високо натоварване: такива, каквито в действителност се наблюдават в предприятия, училища, хотели, болници и други организации.

За да тестваме тази теория, в Packet6 наскоро валидирахме набор от „стрес-тестове“ с пет популярни точки за достъп (ТД), всички от корпоративен клас, управлявани чрез облака, с конфигурация 4×4:4. Те бяха съответно HPE Aruba, Extreme Networks, Juniper Mist, Cisco Meraki и CommScope RUCKUS. С много от въпросните точки за достъп сме работили по множество проекти. CommScope RUCKUS сглоби и управлява тестовата среда и спонсорира Packet6 за валидирането на теста.

Бяхме изненадани от констатациите: производителността варира значително при различните модели точки за достъп. Всички тествани ТД отговарят на една и съща Wi-Fi 6 спецификация, но внедряването на решенията от различни доставчици очевидно води до значителни разлики в производителността в условията на трафик с голямо търсене, в каквито бяха оценени петте точки за достъп.

Какво тествахме

Тестът бе предназначен да оцени цялостната производителност на тези ТД в среда със смесен трафик, която включва три неща: прехвърляне на големи и малки файлове, поточно видео с висока разделителна способност (HD) и пренос на глас през интернет-протокол (VoIP). (Тествахме и за да научим как облачната система за управление на всеки доставчик реагира и позволява на администраторите да реагират на мрежови инциденти – вижте пълния ни доклад за повече подробности).

В една стая поставихме 30 лаптопа Dell Latitude с възможност за Wi-Fi 6 и ги накарахме да възпроизвеждат HD (1080p) видео. Всеки лаптоп възпроизвеждаше уникаст HD видео преди, по време и след теста. Разположени в същата стая, заедно с лаптопите, бяха и пет броя Apple iPad, изпълняващи двупосочен тест за глас през IP (VoIP), симулирайки VoIP разговор. Пет допълнителни iPad устройства пък извършиха изтегляне на данни в същата стая.

В съседна стая, свързана със същата точка за достъп, имаше 20 броя Apple MacBook Pro, всеки от които извършваше изтегляния на различни обеми данни, за да симулира трафик като уеб-сърфиране, обмен на електронна поща и прехвърляне на файлове.

Всяка тествана ТД беше поставена в задната част на първата стая, близо до стената, разделяща двете стаи. Превключвател RUCKUS осигури Power-over-Ethernet (PoE) на точките за достъп, всяка от които бе свързана към мултигигабитов Ethernet порт и автоматично съгласувана за работа на пълна скорост. За да увеличим максимално производителността на всяка ТД, тествахме пропускателна способност и други показатели за производителност, използвайки честотен канал с ширина 80 MHz. Обикновено не препоръчваме 80 MHz канали при внедряване с висока плътност, но за да реализираме пълния потенциал за производителност, използвахме именно ширина 80 MHz.

Тестът

Пуснахме видео-стрийминг на тридесет лаптопа Dell преди началото на теста и ги накарахме да го възпроизвеждат без прекъсване по време и след теста. По време на теста пет iPad симулираха VoIP трафик, докато други пет iPad извършваха изтегляне на данни. В съседната стая двадесет MacBook Pro също изпълняваха изтегляне на данни.

Измерихме общата пропускателна способност на мрежата, мултимедийна производителност и MOS (качество на VoIP разговорите), наред с други показатели. (Вижте нашия видеоклип за бърз обзор на теста.)

Пропускателна способност на мрежата

Точките за достъп предоставят разнообразна пропускателна способност на мрежата, варирайки от 100 Mbps при Mist до 441 Mbps при RUCKUS. Всъщност точката за достъп на RUCKUS осигурява приблизително 40 процента по-добра пропускателна способност от точките за достъп Aruba, Extreme и Meraki.

Показатели за видео стрийминг

Макар че четири от петте ТД поддържаха безпроблемно висока производителност за стрийминг преди теста, по време на изпитанието точката за достъп на RUCKUS беше единствената, която успя да осигури 30 видео-потока без прекъсвания и накъсвания. Другите точки за достъп демонстрираха спиране и накъсване на видео-потоците на 1 или до 25 тестове лаптопа, а преди началото на теста не успяхме да накараме Mist AP да поддържа и тридесетте видео-потока (успя само за 24).

Това е важно, защото множеството лаптопи, изпълняващи видео-тестове, наподобяват съвременната бизнес-среда, в която се използват множество видеоконференции едновременно.

MOS резултати

Точката за достъп RUCKUS превъзхожда всички останали ТД по показателя MOS, осигурявайки значително по-високо качество на гласовото повикване при голямо натоварване на мрежата. По-конкретно, само точката за достъп на RUCKUS поддържа MOS стойност, която отговаря на типичните корпоративни споразумения за ниво на обслужване (SLA), изискващи „добро“ качество на гласа през IP.

Това е от значение, защото много организации използват VoIP и конферентни приложения в ежедневната си работна дейност, изискващи надеждност и добро качество на разговорите.

Нашият извод: тествайте, преди да купите

Точката за достъп RUCKUS значително превъзхожда всички други точки за достъп във всеки тест. По време на изпитанието това беше единствената точка за достъп, способна да изпълни всички критерии за успешна работа в условията на реалния свят – поддържа „добър“ MOS резултат, като същевременно доставя HD видео-потоци без засечки за до 30 клиента и безпроблемно поддържа висока пропускателна способност за всички клиенти за данни.

Изискванията и натоварванията при всяка организация са различни, но този тест показва, че различните Wi-Fi 6 точки за достъп работят по различен начин в среди с високи изисквания. Горещо ви препоръчваме да направите стрес-тест на устройства от множество доставчици на точки за достъп във вашата собствена бизнес-среда, преди да вземете решение за надграждане към Wi-Fi 6.

Ако желаете да научите повече за проведения тест, вижте пълния ни доклад за подробности или се свържете с нас още сега, за да узнаете как можем да ви помогнем с миграцията към Wi-Fi