IBM отваря кода на Granite

2024-06-11

IBM обяви, че „отваря“ кода на фамилия AI модели Granite, правейки ги достъпни за общността на разработчиците на софтуер с отворен код. Ходът е част от цялостната стратегия на IBM за инвестиране и принос към общността на изкуствения разум с отворен код.

Мотивите на IBM са свързани с иновативността на отворения модел на разработване на софтуер. С решението си компанията се надява да катализира развитието на AI, следвайки траекторията на успеха на Linux и OpenShift. Отвореният метод на работа означава повече критични погледи, повече умове, съсредоточени върху кода, както и повече ръце, работещи върху решенията. Това, според ръководството на IBM, е идеалният начин да се балансират конкуренция, иновации и безопасност.

Като част от своето решение IBM вече предлага версии с отворен код на фамилията AI модели Granite. Новите модели Granite вече са достъпни под лиценз Apache 2.0 в порталите за съвместна работа HuggingFace, Githhub. Тези кодови модели варират от 3 милиарда до 34 милиарда параметри. Обучени са на 116 езика за програмиране.

Изборът на правилен, подходящ модел стои в основата на успеха на всеки AI проект. Подробно за това как да изберем:

https://www.ibm.com/account/reg/us-en/signup?formid=urx-52620&bpid=a0ajd

Как новоприетият  AI Act има отношение към Вашата организация и как да се подготвите за него:

https://www.ibm.com/account/reg/us-en/signup?formid=urx-52620&bpid=a0ajd