CLICO добавя интелигентната технология за превенция на XM Cyber в портфолиото си

2024-03-07

Технология за системен мониторинг на потенциалните рискове за ИТ сигурността и справяне с усъвършенстваните кибер-заплахи добави в портфолиото си CLICO. Компанията вече предлага специализираното решение на XM Cyber, което помага на организациите да осъществяват непрекъснато наблюдение и управление на кибер-рисковете.

XM Cyber е специализирана в т. нар. CTEM – дългосрочно управление на изложеността на кибер-заплахи (Continuous Threat Exposure Management). Технологията разкрива онези уязвимости в ИТ инфраструктурата, които – макар да са привидно невинни всяка поотделно – могат да бъдат експлоатирани в съчетание, така че да се достигне до критичните ИТ активи. Това значи, че системата на XM Cyber намира и осветлява незабележимите „пътечки“, по които злонамерените лица биха могли да осъществят пробив в корпоративната инфраструктура. Разпознаването на въпросните опасни комбинации от рискове и уязвимости позволява на екипите по кибер-защитата да предприемат най-ефективните мерки за защита.

Дебютът на подобна технология в порфолиото на CLICO в настоящия момент не е случайна. Цената на кибернетичните пробиви е колосална: над 10,5 трилиона долара годишно. В същото време в света има дефицит на 4 милиона специалисти по ИТ сигурност. В резултат, две от всеки пет компании изпитват затруднения да намерят квалифицирани специалисти по кибер-защита за своите отдели. Проблемът се влошава от факта, че измежду работещите в отделите по информационна сигурност около една трета обмислят смяна на кариерата заради претоварването, прегарянето и свръх-отговорността.

В подобна обстановка технологията на XM Cyber позволява на екипите по ИТ защитата да фокусират вниманието си и усилията си там, където има най-много смисъл, и да не разпиляват енергията си. Платформата осигурява цялостна, пълна видимост над ИТ инфраструктурата, пълна отчетност. Интелигентните механизми на системата правят възможно специалистите по информационна защита да се съсредоточат върху онези действия, които носят най-стойностен резултат, пестейки време, фокусирайки експертизата в най-правилната посока.

Това е важно, защото в много случаи наличните слабости в дадена ИТ инфраструктура не представляват пряк „път“ за атака на критичните активи. Екипите по защитата влагат време и енергия в справянето с подобни уязвимости, без да са наясно дали и как тези слабости могат да се комбинират една с друга, отвеждайки злонамерените лица до критичните корпоративни данни и ресурси.

„Ако си представим която и да е съществуваща организация днес, това, което екипите по ИТ сигурността трябва да управляват ежедневно, е сбор от толкова много уязвимости, че материята е почти неуправляема. Виждаме как компаниите, използващи платформата XM Cyber, могат да се възползват значително, разчитайки на ефективна борба с усъвършенстваните постоянни заплахи (APT), анализирайки и идентифицирайки всички потенциални рискове за сигурността като един продължителен, постоянен процес. Така организациите могат да се защитят срещу сложни атаки, като същевременно намаляват разходите, свързани с притежаването и управлението на сигурността. Затова сме щастливи да съобщим, че XM Cyber вече е наличен в дистрибуторското портфолио на CLICO,” обяви Адам Собчик, консултант по сигурността в CLICO Group.

„Стратегията на CLICO, познаването на пазара и иновативният подход са в съответствие с визията на XM Cyber за работа с най-добрите партньори за внедряване на ефективни продукти и услуги, за предоставяне на реална стойност на предприятията и доставчиците на управляеми услуги,“  коментира Шоши Лейбовиц, директор продажби за Източна Европа, Близкия изток и Африка в XM Cyber.