CLICO Partner Sales Academy

2020-08-01

Информационната сигурност е най-динамично развиващия се сегмент в информационните технологии. Бързо променящите се заплахи и навлизането на облачните технологии представляват сериозно предизвикателство за бизнеса, който трябва едновременно да се дигитализира и променя, така че да отговаря на провокациите, и съвместно с това да спазва регулациите за сигурност, на които подлежи.

CLICO България стартира онлайн академия, с която цели да разшири познанията на търговските си партньори в основните технологии за киберзащита и превенция на атаки. В рамките на инициативата ще можете да придобиете познания за решенията, които предлагат компаниите включени в портфолиото на CLICO. Семинарите са организирани така, че от 6 август до 8 октомври, два пъти седмично в рамките на час, ще бъдат обхванати всички технологии по достъпен начин.

Участието в CLICO Partner Sales Academy и нейното успешно завършване ще обнови и разшири знанията на търговците и инженерите на ИТ компаниите, а най-активните ще спечелят приятни изненади.CLICO Partner Sales Academy

ДАТА / ЧАС

ТЕМА

 

6 август

11:00 - 12:00 часа

Представяне на новата партньорска програма на CLICO България; въведение в Partner Sales Academy и презентация на най-новия технологичен партньор на компанията - Мicro Focus
ЗАПИС ОТ СЕСИЯТА

 11 август

11:00 - 12:00 часа

Защита на онлайн приложения - WAF ЗАПИС ОТ СЕСИЯТА

13 август

11:00 - 12:00 часа

Защита на крайните точки (0-day) - EPP & EDR ЗАПИС ОТ СЕСИЯТА

18 август

11:00 - 12:00 часа

Защита от изтичане на информация - DLP ЗАПИС ОТ СЕСИЯТА

20 август

11:00 - 12:00 часа

Поведенчески анализ и събиране на логове от всички системи в организацията - SIEM & UEBA

ЗАПИС ОТ СЕСИЯТА

25 август

11:00 - 12:00 часа

Упрвление на привилегирован достъп и  самоличността. Автентикация на потребителите. - PAM & IAM ЗАПИС ОТ СЕСИЯТА

27 август

11:00 - 12:00 часа

Сигурност на индустриални мрежи - OT/SCADA и IoT ЗАПИС ОТ СЕСИЯТА

1 септември

11:00 - 12:00 часа

Управление на уязвимостите. Тест на устойчивост при  атака. Можем ли да заблудим атакуващите? ЗАПИС ОТ СЕСИЯТА

3 септември

11:00 - 12:00 часа

Управление на риска с налагане на политики за мрежова сигурност. Acronis - професионални услуги. ЗАПИС ОТ СЕСИЯТА

октомври

11:00 - 12:00 часа

Контрол на достъпа до мрежата - NAC ЗАПИС ОТ СЕСИЯТА

06 октомври

11:00 - 12:00 часа

Сигурност на базите данни - DB Security ЗАПИС ОТ СЕСИЯТА

08 октомври

11:00 - 12:00 часа

Оркестрация, автоматизация и отговор на  средствата ни за защита - SOAR

ЗАПИС ОТ СЕСИЯТА

13 октомври

11:00 - 12:00 часа

Защитни стени от следващо поколение - NGFW

ЗАПИС ОТ СЕСИЯТА